User Tools

Site Tools


09841-lodderena-janetmayae-la-gi

Lodderena janetmayae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Lodderena
Loài (species) L. janetmayae
Danh pháp hai phần
Lodderena janetmayae
Rubio, Rolan & Redfern, 1998[1]

Lodderena janetmayae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Rubio, Rolan & Redfern (1998). Argonauta 11 (2): 39-48. World Register of Marine Species, accessed ngày 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Lodderena janetmayae Rubio, Rolan & Redfern, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lodderena janetmayae tại Wikispecies
09841-lodderena-janetmayae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)