User Tools

Site Tools


09842-skenea-polita-la-gi

Skenea polita
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Skenea
Loài (species) S. polita
Danh pháp hai phần
Skenea polita
Warén, 1993

Skenea polita là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Skenea polita Warén, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Skenea polita tại Wikispecies
09842-skenea-polita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)