User Tools

Site Tools


09847-ume-la-gi

Umeå (tiếng Thụy Điển phát âm: [ʉ ː me.o ː] (nghe); Phần Lan: Uumaja, Bắc Sami: Ubmi) là một thành phố đại học tại Västerbotten, Thụy Điển.

Umeå là thành phố lớn nhất ở Norrland, thủ phủ của hạt Västerbotten và là thủ phủ của đô thị Umeå. Thành phố có 75.645 dân cư nội thị(2005) trong tổng dân số 114.075 người (năm 2009)[1].

Umeå là một trung tâm giáo dục, kỹ thuật và nghiên cứu y học ở Thụy Điển, với hai trường đại học và trên 30.000 sinh viên. Thành phố này được bầu Thủ đô văn hóa châu Âu năm 2014.

Tăng trưởng tăng tốc vào năm 1965, khi trường đại học được thành lập. Trong 30 năm qua, nhà ở tại Umeå đã tăng gấp đôi và tỷ lệ tăng trưởng này tiếp tục. Tính đến năm 2008, 700-800 căn hộ mới được xây dựng mỗi năm[2].

09847-ume-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)