User Tools

Site Tools


09851-cantharidus-mortenseni-la-gi

Cantharidus mortenseni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Micrelenchus
Loài (species) C. mortenseni
Danh pháp hai phần
Cantharidus mortenseni
(Odhner, 1924)
Danh pháp đồng nghĩa

Cantharidus mortenseni là một phân loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, the top shells. It occurs in the Southern Islands of New Zealand.

09851-cantharidus-mortenseni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)