User Tools

Site Tools


09853-gibbula-varia-la-gi

Gibbula varia
Gibbula varia 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. varia
Danh pháp hai phần
Gibbula varia
(Linnaeus, 1758)[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]

Gibbula varia là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Photo of trochophore (doi:10.1186/1471-213X-10-74 figure 2A).

Europen waters.[2]

Phương tiện liên quan tới Gibbula varia tại Wikimedia Commons

09853-gibbula-varia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)