User Tools

Site Tools


09867-calliotropis-rudecta-la-gi

Calliotropis rudecta
Calliotropis rudecta 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) C. rudecta
Danh pháp hai phần
Calliotropis rudecta
(Locard, 1898)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Solariella rudecta Locard, 1898

Calliotropis rudecta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Solariella rudecta (Locard, 1898). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis rudecta tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliotropis rudecta tại Wikimedia Commons

09867-calliotropis-rudecta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)