User Tools

Site Tools


09868-cantharidus-artizona-la-gi

Cantharidus artizona
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Micrelenchus
Loài (species) C. artizona
Danh pháp hai phần
Cantharidus artizona
A. Adams, 1853
Danh pháp đồng nghĩa

Cantharidus artizona là một phân loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae. Nó là loài duy nhất được tìm thấy ở Fiordland, South Island, New Zealand.

09868-cantharidus-artizona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)