User Tools

Site Tools


09870-gibbula-vanwalleghemi-la-gi

Gibbula vanwalleghemi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. vanwalleghemi
Danh pháp hai phần
Gibbula vanwalleghemi
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Gibbula vanwalleghemi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Gibbula vanwalleghemi Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula vanwalleghemi tại Wikispecies
09870-gibbula-vanwalleghemi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)