User Tools

Site Tools


09872-cirsonella-extrema-la-gi

Cirsonella extrema
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Cirsonella
Loài (species) C. extrema
Danh pháp hai phần
Cirsonella extrema
Thiele, 1912

Cirsonella extrema là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Cirsonella extrema Thiele, 1912. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Cirsonella extrema tại Wikispecies
09872-cirsonella-extrema-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)