User Tools

Site Tools


09882-lischkeia-miranda-la-gi

Lischkeia miranda
LIschkeia miranda 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Lischkeia
Loài (species) L. miranda
Danh pháp hai phần
Lischkeia miranda
(Locard, 1898)
Danh pháp đồng nghĩa

Turcicula miranda Locard, 1897

Lischkeia miranda là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Turcicula miranda (Locard, 1898). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lischkeia miranda tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Lischkeia miranda tại Wikimedia Commons

09882-lischkeia-miranda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)