User Tools

Site Tools


09883-gibbula-umbilicaris-la-gi

Gibbula umbilicaris
Gibbula umbilicaris 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. umbilicaris
Danh pháp hai phần
Gibbula umbilicaris
(Linnaeus, 1758)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Trochus umbilicaris Linnaeus, 1758

Gibbula umbilicaris là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ a ă Gibbula umbilicaris (Linnaeus, 1758). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula umbilicaris tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Gibbula umbilicaris tại Wikimedia Commons

09883-gibbula-umbilicaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)