User Tools

Site Tools


09892-l-n-b-u-th-ng-th-ng-la-gi

Lợn bướu thông thường (danh pháp hai phần: Phacochoerus africanus) là một loài lợn hoang thuộc họ Lợn, bộ Artiodactyla. Loài này được Gmelin mô tả năm 1788,[2] chúng thường sinh sống ở thảo nguyên, xavan, rừng thưa ở châu Phi hạ Sahara.[1][3] Trước đây chúng bị xếp vào một phân loài của P. aethiopicus, nhưng ngày nay tên khoa học chỉ hạn chế trong lợn nanh sừng hoang mạc của bắc Kenya, Somalia, và đôngn Ethiopia.[4]

  • P. a. africanus (Gmelin, 1788) – Burkina Faso, Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Ghana, Guiné-Bissau, Tchad, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Sudan
  • P. a. aeliani Cretzschmar, 1828 – Eritrea, Ethiopia, Djibouti, Somalia
  • P. a. massaicus Lönnberg, 1908 – Kenya, Tanzania
  • P. a. sundevallii Lönnberg, 1908 – Botswana, Namibia, Cộng hòa Nam Phi, Zimbabwe
  1. ^ a ă Cumming, D.H.M. (2008). Phacochoerus africanus. 2008 Sách đỏ IUCN. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 2008. Truy cập ngày 5 April 2009. Database entry includes a brief justification of why this species is of least concern.
  2. ^ a ă Wilson, D. E.; Reeder, D. M. biên tập (2005). “Phacochoerus africanus”. Mammal Species of the World . Baltimore: Nhà in Đại học Johns Hopkins, 2 tập (2.142 trang). ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494. 
  3. ^ Wilson, D. E.; Reeder, D. M. biên tập (2005). Mammal Species of the World . Baltimore: Nhà in Đại học Johns Hopkins, 2 tập (2.142 trang). ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494. 
  4. ^ Wilson, D. E.; Reeder, D. M. biên tập (2005). Mammal Species of the World . Baltimore: Nhà in Đại học Johns Hopkins, 2 tập (2.142 trang). ISBN 978-0-8018-8221-0. OCLC 62265494. 
09892-l-n-b-u-th-ng-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)