User Tools

Site Tools


09895-solariella-pygmaea-la-gi

Solariella pygmaea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. pygmaea
Danh pháp hai phần
Solariella pygmaea
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Solariella pygmaea là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Solariella pygmaea Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella pygmaea tại Wikispecies
09895-solariella-pygmaea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)