User Tools

Site Tools


09896-umbonella-sismondae-la-gi

Umbonella sismondae
Umbonella sismondae 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Umbonella
Loài (species) U. sismondae
Danh pháp hai phần
Umbonella sismondae
(Issel, 1869)
Danh pháp đồng nghĩa

Trochus sismondae Issel, 1869

Umbonella sismondae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Umbonella sismondae (Issel, 1869). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Umbonella sismondae tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Umbonella sismondae tại Wikimedia Commons

09896-umbonella-sismondae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)