User Tools

Site Tools


09900-skenea-serpuloides-la-gi

Skenea serpuloides
Skenea laevis (Sowerby).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Skenea
Loài (species) S. serpuloides
Danh pháp hai phần
Skenea serpuloides
(Montagu, 1808)
Danh pháp đồng nghĩa

Skenea serpuloides là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  • 6 Liên kết ngoài
  1. ^ Skenea serpuloides (Montagu, 1808). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.

Phương tiện liên quan tới Skenea serpuloides tại Wikimedia Commons

09900-skenea-serpuloides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)