User Tools

Site Tools


09903-grosseto-t-nh-la-gi

Grosseto (Tiếng Ý: Provincia di Grosseto) là một tỉnh ở vùng Tuscany củaÝ. Tỉnh lỵ là thành phố Grosseto.

Tỉnh này có diện tích 4.504 km², tổng dân số là 211.086 người (2001). Có 28 đô thị (danh từ số ít tiếng Ý:comune) ở trong tỉnh này [1]. Đến thời điểm tháng 6 năm 2005, các đô thị chính xếp theo dân số là:

Công viên tự nhiên Maremma nằm ở trong tỉnh này [2].

Bản mẫu:Tuscany

09903-grosseto-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)