User Tools

Site Tools


09911-solariella-plakhus-la-gi

Solariella plakhus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. plakhus
Danh pháp hai phần
Solariella plakhus
Vilvens, 2009[1]

Solariella plakhus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens (2009). Novapex 10 (3): 69-96. World Register of Marine Species, accessed 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Solariella plakhus Vilvens, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella plakhus tại Wikispecies
09911-solariella-plakhus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)