User Tools

Site Tools


09912-umbonium-giganteum-la-gi

Umbonium giganteum
Umbonium giganteum.JPG

Umbonium giganteum

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Umboniinae
Chi (genus) Umbonium
Loài (species) U. giganteum
Danh pháp hai phần
Umbonium giganteum
(Lesson, 1831)
Danh pháp đồng nghĩa

Umbonium giganteum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Umbonium giganteum (Lesson, 1831). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Umbonium giganteum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Umbonium giganteum tại Wikimedia Commons

09912-umbonium-giganteum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)