User Tools

Site Tools


09915-lopheliella-hermesae-la-gi

Lopheliella hermesae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Lopheliella
Loài (species) L. hermesae
Danh pháp hai phần
Lopheliella hermesae
Hoffman, van Heugten & Lavaleye, 2008[1]

Lopheliella hermesae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Hoffman, van Heugten & Lavaleye (2008). Miscellanea Malacologica 3 (3): 39-48. World Register of Marine Species, accessed 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Lopheliella hermesae Hoffman, van Heugten & Lavaleye, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lopheliella hermesae tại Wikispecies
09915-lopheliella-hermesae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)