User Tools

Site Tools


09925-cantharidus-dilatatus-la-gi

Cantharidus dilatatus
Micrelenchus dilatatus.JPG
A shell of Micrelenchus dilatatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Micrelenchus
Loài (species) C. dilatatus
Danh pháp hai phần
Cantharidus dilatatus
(G.B. Sowerby II, 1870)
Danh pháp đồng nghĩa

Cantharidus dilatatus là một loài ốc biển from New Zealand, which has a shell with a pearly interior. It is là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn or top shells.

  • Powell A W B, New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
  • Miller M & Batt G, Reef and Beach Life of New Zealand, William Collins (New Zealand) Ltd, Auckland, New Zealand 1973
  • Phương tiện liên quan tới Cantharidus dilatatus tại Wikimedia Commons
09925-cantharidus-dilatatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)