User Tools

Site Tools


09929-lopheliella-moolenbeeki-la-gi

Lopheliella moolenbeeki
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Lopheliella
Loài (species) L. moolenbeeki
Danh pháp hai phần
Lopheliella moolenbeeki
Hoffman, van Heugten & Lavaleye, 2008[1]

Lopheliella moolenbeeki là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Hoffman, van Heugten & Lavaleye (2008). Miscellanea Malacologica 3 (3): 39-48. World Register of Marine Species, accessed ngày 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Lopheliella moolenbeeki Hoffman, van Heugten & Lavaleye, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lopheliella moolenbeeki tại Wikispecies
09929-lopheliella-moolenbeeki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)