User Tools

Site Tools


09938-solariella-obscura-la-gi

Solariella obscura
Solariella obscura 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. obscura
Danh pháp hai phần
Solariella obscura
(Couthouy, 1838)
Danh pháp đồng nghĩa

Solariella obscura, common name the obscure solarelle, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 8.9 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 5 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 878 m.[2]

Phương tiện liên quan tới Solariella obscura tại Wikimedia Commons

09938-solariella-obscura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)