User Tools

Site Tools


09939-umbonium-striolata-la-gi

Ethalia striolata
Ethalia striolata 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Umboniinae
Chi (genus) Umbonium
Loài (species) E. striolata
Danh pháp hai phần
Ethalia striolata
(A. Adams, 1855)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Ethalia striolata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Umbonium striolata . World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Umbonium striolata tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Ethalia striolata tại Wikimedia Commons

09939-umbonium-striolata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)