User Tools

Site Tools


09940-archiminolia-ptykte-la-gi

Archiminolia ptykte
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Archiminolia
Loài (species) A. ptykte
Danh pháp hai phần
Archiminolia ptykte
Vilvens, 2009[1]

Archiminolia ptykte là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens (2009). Novapex 10 (3): 69-96. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Archiminolia ptykte Vilvens, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Archiminolia ptykte tại Wikispecies
09940-archiminolia-ptykte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)