User Tools

Site Tools


09942-lopheliella-moundforceae-la-gi

Lopheliella moundforceae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Lopheliella
Loài (species) L. moundforceae
Danh pháp hai phần
Lopheliella moundforceae
Hoffman, van Heugten & Lavaleye, 2008[1]

Lopheliella moundforceae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Hoffman, van Heugten & Lavaleye (2008). Miscellanea Malacologica 3 (3): 39-48. World Register of Marine Species, accessed ngày 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Lopheliella moundforceae Hoffman, van Heugten & Lavaleye, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lopheliella moundforceae tại Wikispecies
09942-lopheliella-moundforceae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)