User Tools

Site Tools


09943-skenea-valvatoides-la-gi

Skenea valvatoides
Skenea valvatoides 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Skenea
Loài (species) S. valvatoides
Danh pháp hai phần
Skenea valvatoides
(Jeffreys, 1883)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Cyclostrema valvatoides Jeffreys, 1883 (original combination)
  • Moelleriopsis valvatoides (Jeffreys, 1883)

Skenea valvatoides là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Skenea valvatoides (Jeffreys, 1883). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Skenea valvatoides tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Skenea valvatoides tại Wikimedia Commons

09943-skenea-valvatoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)