User Tools

Site Tools


09955-cantharidus-parcipictus-la-gi

Cantharidus tenebrosus
Cantharidus tenebrosus 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Cantharidus
Loài (species) C. tenebrosus
Danh pháp hai phần
Cantharidus tenebrosus
Powell, 1946
Danh pháp đồng nghĩa

Cantharidus tenebrosus là một loài ốc biển which has a shell with a pearly interior. It is là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn or top shells, and được tìm thấy ở Otago, South Island, New Zealand.

  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
  • Phương tiện liên quan tới Cantharidus tenebrosus tại Wikimedia Commons
09955-cantharidus-parcipictus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)