User Tools

Site Tools


09956-umbonium-thomasi-la-gi

Umbonium thomasi
Umbonium thomasi 02.JPG
Umbonium thomasi 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Umboniinae
Chi (genus) Umbonium
Loài (species) U. thomasi
Danh pháp hai phần
Umbonium thomasi
(Crosse, 1862)
Danh pháp đồng nghĩa

Umbonium adamsi Dunker

Umbonium thomasi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Umbonium thomasi (Crosse, 1862). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Umbonium thomasi tại Wikispecies
09956-umbonium-thomasi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)