User Tools

Site Tools


09958-archiminolia-ostreion-la-gi

Archiminolia ostreion
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Archiminolia
Loài (species) A. ostreion
Danh pháp hai phần
Archiminolia ostreion
Vilvens, 2009[1]

Archiminolia ostreion là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens (2009). Novapex 10 (3): 69-96. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Archiminolia ostreion Vilvens, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Archiminolia ostreion tại Wikispecies
09958-archiminolia-ostreion-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)