User Tools

Site Tools


09961-skenea-victori-la-gi

Skenea victori
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Skenea
Loài (species) S. victori
Danh pháp hai phần
Skenea victori
Segers, Swinnen & De Prins, 2009

Skenea victori là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Skenea victori Segers, Swinnen & De Prins, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Skenea victori tại Wikispecies
09961-skenea-victori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)