User Tools

Site Tools


09971-solariella-multirestis-la-gi

Solariella multirestis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. multirestis
Danh pháp hai phần
Solariella multirestis
Quinn, 1979

Solariella multirestis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 11.8 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 201 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 251 m.[2]

  1. ^ Solariella multirestis Quinn, 1979. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella multirestis tại Wikispecies
09971-solariella-multirestis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)