User Tools

Site Tools


09972-cantharidus-rufozona-la-gi

Cantharidus rufozona
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Micrelenchus
Loài (species) C. rufozona
Danh pháp hai phần
Cantharidus rufozona
A. Adams, 1853 [1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Micrelenchus rufozonus (A. Adams, 1853)
  • Micrelenchus (Plumbelenchus) rufozona (A. Adams, 1853)

Cantharidus rufozona là một loài ốc biển có xà cừ trong vỏ. Nó là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn. Loài này sinh sống ở Đảo Bắc, New Zealand.

  1. ^ A. Adams, Contributions towards a monograph of the Trochidae, a family of Gasteropodous Mollusca; Proceedings of the Zoological Society of London, 1851
  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
09972-cantharidus-rufozona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)