User Tools

Site Tools


09989-calliotropis-mogadorensis-la-gi

Calliotropis mogadorensis
Calliotropis mogadorensis 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) C. mogadorensis
Danh pháp hai phần
Calliotropis mogadorensis
(Locard, 1898)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Solariella mogadorensis Locard, 1898 (original combination)

Calliotropis mogadorensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Solariella mogadorensis (Locard, 1898). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis mogadorensis tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliotropis mogadorensis tại Wikimedia Commons

09989-calliotropis-mogadorensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)