User Tools

Site Tools


09990-cantharidus-sanguineus-la-gi

Cantharidus sanguineus
Cantharidus sanguineus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Cantharidus
Loài (species) C. sanguineus
Danh pháp hai phần
Cantharidus sanguineus
(Gray in Dieffenbach, 1843)
Danh pháp đồng nghĩa

Cantharidus sanguineus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, the top shells. Nó được tìm thấy ở South Island, New Zealand. It is bản địa của New Zealand.

Phương tiện liên quan tới Cantharidus sanguineus tại Wikimedia Commons

09990-cantharidus-sanguineus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)