User Tools

Site Tools


09991-vanitrochus-geertsi-la-gi

Vanitrochus geertsi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Umboniinae
Chi (genus) Vanitrochus
Loài (species) V. geertsi
Danh pháp hai phần
Vanitrochus geertsi
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Vanitrochus geertsi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Vanitrochus geertsi Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Vanitrochus geertsi tại Wikispecies
09991-vanitrochus-geertsi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)