User Tools

Site Tools


09992-archiminolia-diplax-la-gi

Archiminolia diplax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Archiminolia
Loài (species) A. diplax
Danh pháp hai phần
Archiminolia diplax
B.A. Marshall, 1999[1]

Archiminolia diplax là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Marshall (1999). The Nautilus 113 (1): 4-42. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Archiminolia diplax Marshall, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Archiminolia diplax tại Wikispecies
09992-archiminolia-diplax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)