User Tools

Site Tools


09993-cirsonella-romettensis-la-gi

Cirsonella romettensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Cirsonella
Loài (species) C. romettensis
Danh pháp hai phần
Cirsonella romettensis
(Granata-Grillo, 1877)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Cirsonella romettensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Cirsonella romettensis (Granata-Grillo, 1877). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Cirsonella romettensis tại Wikispecies
09993-cirsonella-romettensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)