User Tools

Site Tools


09994-skeneoides-digeronimoi-la-gi

Skeneoides digeronimoi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Skeneoides
Loài (species) S. digeronimoi
Danh pháp hai phần
Skeneoides digeronimoi
(La Perna, 1998)

Skeneoides digeronimoi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Skeneoides digeronimoi (La Perna, 1998). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Skeneoides digeronimoi tại Wikispecies
09994-skeneoides-digeronimoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)