User Tools

Site Tools


10005-synaptocochlea-picta-la-gi

Synaptocochlea picta
Synaptocochlea picta 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Stomatellinae
Chi (genus) Synaptocochlea
Loài (species) S. picta
Danh pháp hai phần
Synaptocochlea picta
(d’Orbigny, 1847) [1]
Danh pháp đồng nghĩa

Synaptocochlea picta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 7 mm.[3]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 0 m.[3] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 713 m.[3]

  1. ^ d'Orbigny, A. 1847. Mollusques. Histoire Physique, Politique et Naturelle de l'île de Cuba 2: 129-224, pls. 22-25
  2. ^ Synaptocochlea picta (d’Orbigny, 1847). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  3. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Synaptocochlea picta tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Synaptocochlea picta tại Wikimedia Commons

10005-synaptocochlea-picta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)