User Tools

Site Tools


10007-acremodontina-simplex-la-gi

Acremodontina simplex
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Cirsonella
Loài (species) A. simplex
Danh pháp hai phần
Acremodontina simplex
Powell, 1937
Danh pháp đồng nghĩa
  • Cirsonella simplex Powell, 1937

Acremodontina simplex là một ốc biển nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.

  • Dữ liệu liên quan tới Acremodontina simplex tại Wikispecies
  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
10007-acremodontina-simplex-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)