User Tools

Site Tools


10009-foma-la-gi

FOMA (viết tắt của Freedom of Mobile Multimedia Access) là thương hiệu của dịch vụ viễn thông 3G dựa trên công nghệ W-CDMA đang được phát triển bởi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động Nhật Bản NTT DoCoMo. Nó được xây dựng theo Hệ thống viễn thông di động toàn cầu (UMTS) và là dịch vụ điện thoại di động mang tính thương mại đầu tiên trên thế giới ứng dụng truyền thông di động 3G.

NTT DoCoMo cũng cung cấp dịch vụ HSPA gọi là FOMA High-Speed (FOMAハイスピード?), trong đó tốc độ đường truyền tải xuống lên đến 7,2 Mbit/giây tốc độ tải lên đến 5,7 Mbit/giây.[1]

  1. ^ NTT DoCoMo. “FOMAハイスペード” (bằng tiếng Nhật). Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2009. 
  • 3GPP TSG_SA Vice-Chairman Nomination
  • ICMR Case Collection: DoCoMo - The Japanese Wireless Telecom Leader
  • Mobile Terminal RF Circuit Technology for Increasing Capacity/Coverage and International Roaming
  • NTT Docomo Case Study
10009-foma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)