User Tools

Site Tools


10019-gibbula-spratti-la-gi

Gibbula spratti
Gibbula spratti 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. spratti
Danh pháp hai phần
Gibbula spratti
(Forbes, 1844) [1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Trochus alveolatus Philippi, 1846 (dubious synonym)
  • Trochus spratti Forbes, 1844

Gibbula spratti là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Forbes, Rep. Brit. Asso. Adv. Sci, 1843, p. 190 (1844)
  2. ^ Gibbula spratti (Forbes, 1844). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula spratti tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Gibbula spratti tại Wikimedia Commons

10019-gibbula-spratti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)