User Tools

Site Tools


10021-hilsa-kelee-la-gi

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Actinopterygii
Bộ (ordo) Clupeiformes
Họ (familia) Clupeidae
Chi (genus) Hilsa
Regan, 1917
Loài (species) H. kelee
Danh pháp hai phần
Hilsa kelee
Cuvier, 1829
Danh pháp đồng nghĩa
 • Alausa brachysoma Bleeker, 1853
 • Alausa kanagurta Bleeker, 1852
 • Alosa brevis Bleeker, 1848
 • Alosa malayana Bleeker, 1866
 • Clupea durbanensis Regan, 1906
 • Clupea kanagurta Bleeker, 1852)
 • Clupea kelee Cuvier, 1829
 • Clupea platygaster Günther, 1868
 • Clupea sinensis Bloch, 1795
 • Clupeonia blochii Valenciennes, 1847
 • Harengula zeylanica Hubrecht, 1879
 • Hilsa kanagurta Bleeker, 1852)
 • Macrura brevis Bleeker, 1848)
 • Macrura kelee Cuvier, 1829)
 • Tenualosa kelee Cuvier, 1829)

Hilsa kelee là một loài cá thuộc chi đơn loài Hilsa trong họ Cá trích (Clupeidae).

10021-hilsa-kelee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)