User Tools

Site Tools


10031-solariella-lupe-la-gi

Solariella lupe
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. lupe
Danh pháp hai phần
Solariella lupe
Rolan, Hernandez & Deniz, 2005[1]

Solariella lupe là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Rolan, Hernandez & Deniz. 2005. Visaya 1(5): 4-11. World Register of Marine Species, accessed 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Solariella lupe Rolan, Hernandez & Deniz, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella lupe tại Wikispecies
10031-solariella-lupe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)