User Tools

Site Tools


10034-priotrochus-obscurus-la-gi

Priotrochus obscurus
Priotrochus obscurus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Cantharidinae
Chi (genus) Priotrochus
Loài (species) P. obscurus
Danh pháp hai phần
Priotrochus obscurus
(W. Wood, 1828) [1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]

Priotrochus obscurus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Loài này có kích thước giữa 7 mm and 20 mm

Chúng phân bố ở Red Sea and in the Indian Ocean along Madagascar, Mozambique, Tanzania và Durban, South Africa.

  1. ^ Wood, Index Testaceologicus, suppl. t. 5, f. 26.
  2. ^ a ă Priotrochus obscurus (Wood, 1828). Bouchet, P. (2010). Priotrochus obscurus (W. Wood, 1828). Truy cập through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=546929 on 13 tháng 3 năm 2011.
  • Dautzenberg, Ph. (1929). Mollusques testacés marins de Madagascar. Faune des Colonies Francaises, Tome III
  • Spry, J.F. (1961). The sea shells of Dar es Salaam: Gastropods. Tanganyika Notes and Records 56

Phương tiện liên quan tới Priotrochus obscurus tại Wikimedia Commons

10034-priotrochus-obscurus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)