User Tools

Site Tools


10037-tectus-la-gi

Tectus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]

Các loài trong chi Tectus gồm có:

 • Tectus conus (Gmelin, 1791)[3]
 • Tectus (Tectus) dentatus (Forskål in Niebuhr, 1775)[4]
 • Tectus elatus (Lamarck, 1822)
 • Tectus fenestratus (Gmelin, 1791)
 • Tectus magnificus Poppe, 2004[5]
 • Tectus mauritianus (Gmelin, 1791)[6]
 • Tectus niloticus (Linnaeus, 1767)[7]
 • Tectus pyramis (Born, 1778)[8]
 • Tectus triserialis (Lamarck, 1822)
 • Tectus virgatus (Gmelin, 1791)[9]
Species brought into synonymy
 • Tectus concavus (Gmelin, 1791): synonym of Infundibulum concavum (Gmelin, 1791)
 • Tectus pagodalis Montfort, 1810: synonym of Tectus mauritianus (Gmelin, 1791)
 1. ^ Montfort (1810). Conch. Syst. 2: 186.
 2. ^ a ă Tectus Montfort, 1810. World Register of Marine Species, truy cập 7 tháng 4 năm 2011.
 3. ^ Tectus conus (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
 4. ^ Tectus (Tectus) dentatus (Forskål in Niebuhr, 1775). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
 5. ^ Tectus magnificus Poppe, 2004. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
 6. ^ Tectus mauritianus (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
 7. ^ Tectus niloticus (Linnaeus, 1767). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
 8. ^ Tectus pyramis (Born, 1778). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
 9. ^ Tectus virgatus (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
 • Vaught, K.C. (1989). A classification of the living Mollusca. American Malacologists: Melbourne, FL (USA). ISBN 0-915826-22-4. XII, 195 pp
 • Williams S.T., Karube S. & Ozawa T. (2008) Molecular systematics of Vetigastropoda: Trochidae, Turbinidae and Trochoidea redefined. Zoologica Scripta 37: 483–506
 • Phương tiện liên quan tới Tectus tại Wikimedia Commons
10037-tectus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)