User Tools

Site Tools


10043-ch-ng-tr-nh-l-ng-th-c-th-gi-i-la-gi

Chương trình Lương thực Thế giới
World Food Programme
Loại hình UN Humanitarian Programme
Tên gọi tắt WFP, PAM
Lãnh đạo Ertharin Cousin
Hiện trạng Hoạt động
Thành lập 1961
Trụ sở Rome, Italy
Trang web www.wfp.org
Trực thuộc FAO

Chương trình Lương thực Thế giới (tiếng Anh: World Food Programme, viết tắt WFP) là chương trình viên trợ lương thực của Liên Hiệp Quốc, và là tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giải quyết nạn đói.[1]

WFP cung cấp lương thực trung bình cho khoảng 90 triệu người trên 1 năm, trong đó có 58 triệu trẻ em.[2] Từ trụ sở chính tại Roma và hơn 80 văn phòng quốc gia trên thế giới, WFP làm việc để giúp những người không thể sản xuất hoặc có được đủ lương thực cho bản thân và gia đình họ. Đại sứ thiện chí của tổ chức này là ca sĩ người Mỹ Christina Aguilera.

WFP thành lập năm 1961, sau khi tại Hội nghị Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) năm 1960 George McGovern, Giám đốc Chương trình Thực phẩm vì Hòa bình của Hoa Kỳ (US Food for Peace Programmes), đề nghị thành lập một chương trình viện trợ lương thực đa phương.

Năm 1963 FAO và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức lập ra WFP với thời kỳ thực nghiệm ba năm. Năm 1965, chương trình đã được mở rộng đến một cơ sở liên tục.[3]

10043-ch-ng-tr-nh-l-ng-th-c-th-gi-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)