User Tools

Site Tools


10045-suavotrochus-lubricus-la-gi

Suavotrochus lubricus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Suavotrochus
Loài (species) S. lubricus
Danh pháp hai phần
Suavotrochus lubricus
(Dall, 1881)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Margarita lubrica Dall, 1881 (original combination)
  • Solariella lubrica (Dall, 1881)

Suavotrochus lubricus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 4 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 73 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 1472 m.[2]

  1. ^ Solariella lubrica (Dall, 1881). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Suavotrochus lubricus tại Wikispecies
10045-suavotrochus-lubricus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)