User Tools

Site Tools


10047-lissotesta-notalis-la-gi

Lissotesta notalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Lissotesta
Loài (species) L. notalis
Danh pháp hai phần
Lissotesta notalis
(Strebel, 1908)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Margarita notalis Strebel, 1908
  • Margarella notalis Powell, 1951

Lissotesta notalis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Submargarita notalis (Strebel, 1908). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lissotesta notalis tại Wikispecies
10047-lissotesta-notalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)