User Tools

Site Tools


10048-cittarium-maestratii-la-gi

Cittarium maestratii
Thời điểm hóa thạch: Chattian[1]
TiềnЄ
Є
O
S
D
C
P
T
J
K
Pg
N
Q

Lỗi biểu thức: Dư toán tử <

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Tegulinae
Chi (genus) Cittarium
Loài (species) C. maestratii
Danh pháp hai phần
Cittarium maestratii
Lozouet, 2002[1]

Cittarium maestratii là một loài ốc biển đã tuyệt chủng trong họ Turbinidae.

Nó được tìm thấy ở Chattian, trong thời kỳ Hậu Oligocene.[1]

St-Paul-Les-Dax, Aquitaine, France.[1]

  1. ^ a ă â b Lozouet, P. (2002). “First Record of The Caribbean Genus Cittarium (Mollusca: Gastropoda: Trochidae) From The Oligocene of Europe and its Paleobiogeographic Implications”. Journal of Paleontology (Paleontological Society) 76 (4): 767–770. doi:10.1666/0022-3360(2002)076<0767:frotcg>2.0.co;2.  doi:10.1666/0022-3360(2002)076<0767:FROTCG>2.0.CO;2, JSTOR.
  • Dữ liệu liên quan tới Cittarium maestratii tại Wikispecies
  • photo

Bản mẫu:Paleo-gastropod-stub

10048-cittarium-maestratii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)